قرآنیان

وبگاه تحلیلی

قرآنیان

وبگاه تحلیلی

قرآنیان

«الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ؛ آنان که براى دستیابى به حقیقت، به سخن گوش مى‌سپارند و بهترینِ آن را پیروى مى‌کنند. اینانند که خدا آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان.» (زمر، 18)

تقلید ابتدایی از میت اعلم واجب است

شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ
علامه محمد صادقی تهرانی (رض)

«از دیدگاه «فیتبعون احسنه» تقلید ابتدایی از میتی که عالم‌تر و باتقواتر در راستای فقاهت است بر همۀ مقلدان واجب است و او بر تمامی مجتهدان زنده و مرده که ما می‌شناسیم برتری دارد.»1

«و جای بسی شگفتی است که شرط زنده بودن اعلم اتقی در تقلید ابتدایی (که هرگز دلیلی نیز از کتاب و سنت جز بر ضدش ندارد) این‌همه قوی و اصلی وانمود شده که مورد حکم تحریم نیز قرار گرفته است. و این که گفته‌اند مرده رأی ندارد و با مرگش رأیش نیز مرده است خود این، سخنی مرده است و همه‌کس می‌داند که «احسن القول» تا هنگامی که بهتر یا برابرش به میان نیاید، آن بهتر همچنان زنده و بایستۀ پیروی است گرچه صاحبش مرده باشد. چنان‌که غیر «احسن القول» نیز تا هنگامی که به درجۀ احسن القول نرسیده باشد همچنان مرده است گرچه صاحبش زنده باشد. و آیا نظرات معصومان (به علت مرگشان) مرده است؟!»2


1. صادقی تهرانی، محمد. رسالۀ توضیح المسائل نوین، ص26. تهران: امید فردا، 1384.

2. همان، ص27.

منبع: وبگاه قرآنیان