قرآنیان

وبگاه تحلیلی

قرآنیان

وبگاه تحلیلی

قرآنیان

«الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ؛ آنان که براى دستیابى به حقیقت، به سخن گوش مى‌سپارند و بهترینِ آن را پیروى مى‌کنند. اینانند که خدا آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان.» (زمر، 18)

تقلید بدون دلیل در اسلام نداریم

پنجشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۵۰ ق.ظ
آیت‌الله محمد صادقی تهرانی
«مسئلۀ 1. تقلید در اصول عقاید و مانندشان (همچون وجوب اصل تقلید و تقلید اعلم) جایز نیست بلکه یا باید با دلایل کافى خودتان در این زمینه اجتهاد کنید و یا با پرسش از شرعمداران با ادلۀ کافى قانع شوید. در فروع دین نیز در مسائلى مانند اصل وجوب نماز، روزه و... تقلید راه ندارد و تنها در مانند احکام فرعى نماز، روزه و... باید تقلید کرد که البته مراد از تقلید؛ پیروى بى‌چون و چرا همچون یهود و نصارى از علمایشان نیست بلکه با پیروى شما از دلایل قانع کنندۀ مجتهد است و یا با اطمینان به این که مستندات آن مجتهد برمبناى قرآن و سنت قطعى است.»1